Sistema Personalitzat de Dosificació

  Sistema Personalitzat de Dosificació

 


El SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació), és un servei que oferim a les persones que presenten dificultats a l’hora de gestionar els seus medicaments o que no tenen clar com i quan han de prendre la medicació.

 

El SPD consisteix en un blister setmanal que preparem al laboratori de la farmàcia amb la medicació del pacient repartida per dies i per les diferents preses (matí, tarda i nit). Aquest blister evita errors en la presa de la medicació, assegura el correcte ús dels medicaments i millora el compliment del tractament.

Tot aquest procés es fa d'acord amb el seu metge.

 

Sistema de Dosificació  Individualitzat SPD Farmàcia Tres Cervelló